Perse ju duhet nje Logo?
You are here:

𝗟𝗼𝗴𝗼, si një pjesë e rëndësishme në Strategjinë e Marketingut së një Kompanie, projektohet për
ta bërë ate te dale mbi konkurrencën dhe po ashtu përdoret në asistimin e markës në treg në
mënyrë që kjo e fundit te krijoje marrëdhënie te forta me konsumatorët ekzistues por dhe të
ardhshëm. 👌
𝗟𝗼𝗴𝗼 krijon midis markës dhe objektivit nje lidhje te forte emocionale.
Një 𝗟𝗼𝗴𝗼 sherben dhe si nje horizont i ri per zhvillimin e marketingut te markës. 💪
👉 Shumë biznese të vogla
nuk arrijnë të kuptojnë rëndësinë e konceptit ekonomik “𝗟𝗼𝗴𝗼”, ndaj dhe shpesh refuzojne një
shpenzim nga burimet e tyre financiare për kete veprimtari, duke neglizhuar faktin qe nje
investim I vogel ne një Logo profesionale shpesh here sjell nje fitim disa here me te madh. 🔛🔝